Jan-Ove Tuv

– stolt kitschmaler

Jonny Andvik (født 1966), bor og arbeider i Telemark. Han maler i en figurativ stil, som ved første øyekast sier noe om naturen som skjønnhet og idyll, men hvor landskap er bærer av et narrativ og symboler – underliggende fortellinger. Filosofi er en vital del av Andviks drivkraft. Quo vadis? Hvor går du? Det er undring i spørsmål som berører tid, hvem vi er og hvilken retning vi går.

Jonny Andvik har over 30 års fartstid som maler og grafiker. Utdannet i visuelle fag ved Skolen for grafisk formgiving (1984–86), Exeter College of Art and Design, England (1989–90) og studier ved Nerdrumskolen (1999–2004). Andvikskolen (oppstart 1993) er godt etablert og har hatt mer enn 700 kursdeltagere over kortere og lengre tid. Bøkene Andvik maler Jomfruland (2010) og Med Telemark som atelier (2011) viser mer enn 200 av hans arbeider. Jonny Andvik er en av Norges fremste figurative malere og er innkjøpt offentlig, av bedrifter og private.

Utstillinger i utvalg:

  • The Nordic Heritage Museum, Seattle USA (2007)
  • The Kitsch biennale, Venice Italia (2011)
  • Mora kulturhus, Sverige (2011)
  • Norsk høstfest, USA (2015)
  • mer enn 100 andre utstillinger i Norge og i utlandet

Malerkurs på kalenderen:

Send en e-post til sissa@provencereiser.com for å melde deg på, eller om du har spørsmål til opplegget.

Les mer om våre malerkurs her. For spørsmål omkring den praktiske gjennomføringen av tematurene våre viser vi til vår generelle informasjonsside .